عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

یکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۰

امراض زنبور عسل در ولایت لوگر افغانستان


امراض زنبور عسل در ولایت لوگر افغانستان       
                                                 
مقدمه:
زنبورعسل حشره کوچکی است که دارای زندگی اجتماعی بوده واز حکومت یک مادری تابعیت می نماید. بدین معنی که دریک فامیل زنبورعسل ملکه نقش مادر رابه عهده دارد.
زنبور های عسل مدت ها قبل از پیدایش انسان درروی زمین می زیستند پروژه تربیه زنبور عسل درکشور ما از مدت ها قبل مروج بوده که درتربیه آن از کوزه و کندو های چوبی استفاده می نمودند.
برای اولین بار تربیه زنبور عسل بطور فنی درکشوردرسال 1334 با خریدن نژاد وطنی این حشره از مردمان ولایت کنر ها و پکتیا شروع شده است, از اینکه نژاد وطنی محصول کم (طور اوسط 2 کیلوگرام عسل درسال دریک فامیل) داشت به تربیه و تکثیر نژاد های خارجی پرداخته شد. برای باراول درسال 1340 سه فامیل زنبورعسل جنس قفقازی از خارج وارد و درسال 1341 از هر فامیل مقدار ده سیر عسل استحصال گردید در حالیکه از فی فامیل وطنی درعین شرایط پرورش یک سیر عسل حاصل گردید.
وطن عزیز ما یک کشور زراعتی بوده که تقریبا 80 الی85  فیصد مردم این سرزمین مصروف زراعت و مالداری میباشد که میتوان آنرا منبع عمده عایداتی جامعه دانست. از جانب دیگر مسله کمبود غذا برای انسانها درجهان معضله حاد محسوب میگردد و آنرا میتوان توسط محصولات نباتی و حیوانی مرفوع ساخت.
زنبورداری بخش عمده و پر منفعت زراعت و مالدار ی را تشکیل میدهد که دربلند بردن سطح اقتصاد فامیل و کشور رول عمده را بازی می نماید.
زنبورعسل بر علاوه تولید عسل, موم و زهر, زنبور عسل نقش عمده را درعملیه گرده افشانی نباتات حاصل دهی زمین های زراعتی و حفظ الصحه محیط زیست بازی مینماید.
زنبورداری دروطن ما می تواند یک پیشه تولید عایداتی برای یک تعداد مردم جامعه ما که شدیدا متضرر شده اند می باشد.
جهت جمع آوری معلومات همه جانبه درمورد تاثیرات ناگوار امراض بالای زنبور عسل درولایت لوگر


ادامه مطلب را اینجا بخوانید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------