عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

دوشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۱

نظر اجمالی بر وضع خدمات وترنری و مالداری در افغانستان ( دکتورعزیز الله عثمانی)

دکتورعزیزالله عثمانی
"نظراجمالي بر وضع خدمات وترنری و مالداری در افغانستان" عنوان مقالۀ پرمحتوا ازاستاد بزرگوار دکتورعزيزالله عثماني يکتن از نخبگان خانوادۀ وترنري و رييس اسبق رياست عمومي خدمات وترنري و مالداري افغانستان، مي باشد.
 عثماني صاحب لطف نموده  بخش بزرگي از تجارب سودمند خويش را مخلصانه با ما شريک ساخته اند، که از ايشان صميمانه ابراز سپاس و امتنان مي نماييم.
به يقين که برای آغاز برنامه هاي اصلاحي، بیان حقایق و بر شمردن نيازمنديها و در نهایت دادن راه کارهاي سازنده آنهم ازسوي بزرگان مسلک، از نخستين و مهمترين پيش شرط ها به حساب ميآيد.
در حقيقت اين تجارب بزرگان است، که نيروي فکري جوانان کشور را در راه ساختن آيندۀ بهتر، حمايت و تقويت ميکند.
ضمن به اشتراک گذاشتن اين مقاله ياد آوري ميگردد، آنچه تابستان امسال زيرعنوان" نسل اول خانواده وترنری افغانستان بازنشسته می شوندمنتشرگرديد،؛ برداشت هاي عضو کوچک خانوادۀ بزرگ وترنري افغانستان از وضعيت کنوني خدمات وترنري درکشوربود، که خوشبختانه با بينش مدبرانه عثماني صاحب اين بار پيرامون خيلي از مسايل به تفصيل روشني انداخته شده است.
اميد است معلومات و نظرات استاد برای همه به ویژه نسل جوان بيشتر کار سازافتد. تا باشد که با استفاده ازتجارب گذشته در پرتو نصايح اميد وار کننده بزرگان، با کاستن فاصله ها، بيشترنمودن تلاشهاي سودمند وعملي ساختن طرح هاي بنيادين، همه با هم مسلک پر افتخار خويش را به قله هاي بلند ترقي سوق دهيم.
عبدالقدير قديس
                                                                                                                                             دریافت PDF           

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------