عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

پنجشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۰

آمار به مصرف رسیدن حیوانات توسط انسانها در سال 2009

آیا گاهی تصور کرده اید که انسان ها در جریان یک سال به چه تعداد حیوانات را به مصرف غذایی شان می رسانند؟

بد نیست بدانید که  در سال 2009 انسان ها یک ملیون و 700 هزار شتر، 24 ملیون گاومیش، 293 ملیون گاو، 398 ملیون بز، 518 ملیون گوسفند، 633 ملیون فیل مرغ، یک ملیارد و یک صد ملیون خرگوش، یک ملیارد و سه صد ملیون خوک، دو ملیارد و شش صد ملیون مرغابی و 52 ملیارد مرغ را نوش جان کرده اند.


( رادیو ازادی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------