عقـــــل بنـــموده بـــه دانشـــــــکده ي خـــاطــر تـــو ــ راي هـــاي هــــمه را فـــکر صـــواب انــدازی (والــه هروی)

سه‌شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۰

پلنگ سفید افغانستان


    پلنگ سفید  افغانستان  
(Afghanistan's snow leopard)
نتایج تحقیقات دانشمندان نهاد حمایت از یوز پلنگ ها  که در مجلهء بین المللی مطالعات محیط زیست منتشر شده، نشان می دهد که نخستین نوار ویدیویی پلنگ های سفید در افغانستان ثبت شده است.
دانشمندان با استفاده از کمره ها و وسایل خاص توانسته اند، در مورد تعداد پلنگ های سفید، برنامهء زنده گی روزمره و تعیین قلمرو آن ها معلومات حاصل کنند.                                   

به اساس عکس های گرفته شده از 16 محل مختلف در واخان بدخشان افغانستان آنتونی سیمس و همکارانش می گویند، محیط زیست پلنگ های سفید، دور افتاده ترین کوه ها، زیبا ترین و دست نخورده ترین مناطق جهان می باشد. کمیت پلنگ های سفید دیده شده در جریان مطالعات در افغانستان، آنتونی سیمس و همکارانش را متعجب ساخته است.


 در گذشته نیز مطالعاتی در مورد این حیوان کمیاب در افغانستان صورت گرفته است که نتایج مطالعات و آثار موجود همه  نشان میدهد که این پلنگ مختص به افغانستان میباشد.
 تعداد محدود پلنگ های سفید در جهان باقی مانده اند. آنها در قلل مرتفع کوه های همالیا، واخان بدخشان درافغانستان، بدخشان کوهی تاجکستان و منگولیا در پناه سنگ ها و صخره ها و میان برف ها،  آرام و بدون سر و صدا، زنده گی می کنند.  
داکتر توماس مک کارتی رییس برنامهء پلنگ های سفید، گروپ حفاظت از یوزپلنگان که به خاطر مطالعهء این حیوان زیبا، دو دهه را در سلسله کوه های همالیا سپری کرده است،  می گوید "من هرسال حدود شش ماه را در سرزمین پلنگ ها سپری می کنم". 
وی در یک تماس تلیفونی از تاجکستان به روزنامهء نیویارک تایمز گفته است " من در منگولیا فرستنده های رادیویی را بالای چندین پلنگ نصب کرده ام. زیگنال های رادیویی به طور دقیق در مورد مسیر حرکت و موقیعت آن ها معلومات می دهند".
 پلنگ های سفید هرگزغرش نمی کنند و صدای آن ها به پشک های سیامی شبیه ایست.
بی جهت نیست که پلنگ های سفید را به «نام ارواح کوهستان» نیز یاد می کنند. حتی داکتر مک کارتی هم در بیست سال به غیر از چند مورد محدود که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند، پلنگ های سفید را به چشم  ندیده است.    


 دکتور جورج چاللر، بیولوژیست و متخصص مرکز مطالعات یوزپلنگان می گوید  "پلنگ های سفید حیواناتی اند که نمی خواهند توسط دیگر موجودات زنده دیده شوند. شما آن ها را دیده نمی توانید."
پلنگ های سفید در افغانستان با شکار آهو و سایرحیوانات وحشی تغذیه می کنند. یک پلنگ سفید نر به ندرت بیش از 100 تا 120 پوند وزن دارد، در حالیکه یک پلنگ معمولی می تواند بیش از 550 پوند وزن داشته باشد.

پلنگ های سفید در کوه های بیش از دوازده کشور آسیای مرکزی و جنوبی زنده گی می کنند. دانشمندان 14 پلنگ سفید را در منگولیا دیده و با فرستنده های (GPS) مجهز ساخته اندنژاد پلنگ های سفید دراثر فعالیت های انسانی، شکار، تجارت حیات وحش و پوست و همچنان تعرض رمه داری به حریم زیست آن ها، در معرض خطر نابودی در جهان قرار دارد.  

 دانشمندان پلنگ های سفید را که بطور آزادانه در جهان زنده گی می کنند، بین 4500 تا 7500 تخمین کرده اند که در 16 سال اخیر تعداد آن ها به طور چشمگیر حدود 20 درصد، کاهش یافته است.


فروش پوست پلنگ برفی  در بازار کابل
پیوند ها : - Rare snow leopards found in Afghanistan
         - Snow Leopard Population Discovered in Afghanistan
         -ویدیو : Snow Leopards Tagged in Afghanistan—A First
   
آهوی مارکوپولو


محل زیست آهوی مارکوپولو نیز واخان بدخشان افغانستان  تثبیت شده است. این گونه آهو  زمانی سرمایه ملی افغانستان محسوب میگردید، که بدبختانه دوام نا امنی ها وعدم مراقبت های لازم از حیات وحش، از گذشته تا الحال دراثرشکار بی رحمانه  نسل این حیوان درافغانستان محدود گردیده است .


منبع ارقام رادیو آزادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

dr_qadis@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------